Sunan Nasai hadis nomor 139 (Lihat: Hasyiatus Sindi Nasai)

139/5662

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah(1) dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu 'Awwanah(2) dari Qatadah(3) dari Abu Al Malih(4) dari ayahnya(5) dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, juga sedekah dari harta rampasan perang yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan."

Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut:

 1. Shahih Muslim 329
 2. Sunan Abu Daud 54
 3. Sunan Tirmidzi 1
 4. Sunan Nasai 2477
 5. Sunan Ibnu Majah 267
 6. Sunan Ibnu Majah 268
 7. Sunan Ibnu Majah 269
 8. Sunan Ibnu Majah 270
 9. Musnad Ahmad 4470
 10. Musnad Ahmad 4728
 11. Musnad Ahmad 4877
 12. Musnad Ahmad 4957
 13. Musnad Ahmad 5162
 14. Musnad Ahmad 19786
 15. Musnad Ahmad 19791
 16. Musnad Darimi 683


(1) Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah , Ats Tsaqafiy Al Baghlaniy, Abu Raja', Tabi'ul Atba' kalangan tua, wafat tahun 240 H, hidup di Himsh.

(2) "Wadldloh bin 'Abdullah, maula Yazid bin 'Atha'", Al Yasykuriy Al Wasithiy, Abu 'Awanah, Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, wafat tahun 176 H, hidup di Bashrah, wafat di Bashrah .

(3) Qatadah bin Da'amah bin Qatadah, As Sadusiy, Abu Al Khaththab, Tabi'in kalangan biasa, wafat tahun 117 H, hidup di Bashrah, wafat di Hait.

(4) Amir bin Usamah bin 'Umair, Al Hadzaliy, Abu Al Malih, Tabi'in kalangan pertengahan, wafat tahun 98 H, hidup di Bashrah.

(5) Usamah bin 'Umair bin 'Amir, Al Hadzaliy, Shahabat, hidup di Bashrah.